Åpenhetsloven

Hapro Electronics opptrer i samsvar med Åpenhetsloven, i henhold til informasjonsplikt og plikt til å gjennomføre aktsomhetsvurderinger. Med våre aktsomhetsvurderinger har vi en prosess for kartlegging av leverandørkjeden, vurdere risiko, forebygge og begrense eventuelle negative konsekvenser og gjøre rede for tiltak. Aktsomhetsvurderinger er en kontinuerlig prosess i vår egen virksomhet og i leverandørkjeden.

Vedlagt er vår Redegjørelse for aktsomhetsvurderinger 2024 [pdf]