Kvalitet og sertifiseringer

Kvalitet

Vi har relevante standarder og sertifiseringer på plass som en integrert del av vår virksomhet.

 • Sertifiseringer av operatører
 • Hapro har eget IPC opplæringssenter
 • Bredt utvalg av utførte workmanship kurs
 • Obligatoriske kurs om betydningen og praktiseringen av kvalitet og ansvar på alle nivåer i bedriften
 • Eksterne og interne kvalitetsrevisjoner
 • Overvåking av reklamasjoner og avvikende produkter på komponentnivå
 • Kontinuerlig forbedring og vedlikehold av vårt kvalitetssystem

Sertifiseringer

Hapro Electronics AS er sertifisert etter følgende standarder:

 • ISO 9001:2015
 • ISO 14001:2015
 • AQAP 2110
 • Atex (Production of EX-approved products)

Workmanship

 • J-Std 001 Class 3
 • IPC-610 Class 3
 • IPC-620 Class 3
 • IPC 7711/21
 • IPC sertifiserte operatører og ansvarlige for opplæring
 • Lean manufacturing
 • Risk management
 • 8D problem solving