Markedssegmenter

Vi leverer kvalitet og kunnskap til en rekke markeder

Hapro har lang erfaring innen en rekke felt. Vi forplikter oss til å videreformidle vår gode kunnskap til våre kunder. Vi leverer prototyping i vår NPI-avdeling, serieproduksjon i våre helautomatiske sammenstillingslinjer og sikker logistikk helt frem til sluttbruker.

Vi produserer for flere markeder, og har erfaring med mange ulike prosjekter. Her er noen referanseprosjekter i de ulike segmentene;

Telecom

 • Utstyr for videodistribusjon
 • Videokonferanseutstyr
 • Ex-kamera og Ex-smarttelefon
 • Intelligent hørselsystem

Ocean

 • Akustisk undervannsposisjonering
 • Flomlys systemer
 • ROV-systemer

Forsvar

 • Luftvernsystemer
 • Nano luftfartøy/droner
 • Target monitorering

Industri

 • Maskinstyring
 • Miljø og energisystemer
 • Pantesystemer
 • Ladeenheter til elbil