Kontakt oss

Kontakt oss

[email protected]
+ 47 61 33 95 00

Salg og marked

Jens A. Martinsen
Salgs- og markedsdirektør
E-mail
Mobil

Hans F. Skaare
Key Account Manager
E-mail
Mobil

Helge Stangebye-Nielsen
Key Account Manager
E-mail
Mobil

Charles Pedersen
Key Account Manager
E-mail
Mobil

Stine Gunn Lynne
Kommunikasjonsansvarlig/
Key Account Manager
E-mail
Mobil

Sonja Gjesdal
Prosjektleder Marked
E-mail
Mobil

Svanhild H. Linset
Prosjektleder Marked
E-mail
Mobil

Lederteam og Administrasjon

Tor Asak Giæver
Adm. Direktør

Mette Wøien
CFO

Erik Arnholt
Kvalitets- og teknologisjef

Per Edgar Stuksrud
Logistikk- og innkjøpssjef

Roy Hansen
Produksjonssjef

Mari Ulven Blekkerud
HR Leder

Roar Moen
IT-sjef

Trond Sørum
Teknisk sjef

Gisle Berget
Business Controller

Jan Tore Karlstad
Avdelingsleder Innkjøp

Astrid Frøyhov Ødegård
Regnskap/Faktura

NPI

Anders Læhren
Team Leder NPI,
Prosess og Test utvikling

Arild Myrvang
Prosjektleder NPI

Arnfinn Hamar
Prosjektleder NPI

Christian Vogel
Prosjektleder NPI

Kim Arne Haugen
Prosjektleder NPI

Martin Aalberg
Prosjektleder NPI