Kontakt oss

Kontakt oss

Salg og marked

Jens A. Martinsen
Salgs- og markedsdirektør
E-mail
+47 48 99 03 07

Hans F. Skaare
Key Account Manager

E-mail

+47 95 12 74 22

Helge Stangebye-Nielsen
Key Account Manager

E-mail

+47 90 68 71 26

Reidar Nilsen
Key Account Manager

E-mail

+47 91 34 66 07

Svanhild H. Linset
Prosjektleder

E-mail

+47 97 15 73 91

Charles Pedersen
Key Account Manager
E-mail
+47 45 22 38 28

Sonja Gjesdal
Prosjektleder Marked

E-mail

+47 41 41 48 78

Stine Gunn Lynne
Kommunikasjonsansvarlig
E-mail
+47 95 78 84 94

Lederteam og Administrasjon

Tor Asak Giæver
Adm. Direktør
E-mail
+47 90 85 47 15

Mette Wøien
CFO

E-mail

+47 97 09 77 85

Erik Arnholt
Kvalitets- og teknologisjef

E-mail

+47 91 32 11 31

Per Edgar Stuksrud
Logistikk- og innkjøpssjef

E-mail

+47 90 62 25 44

Roy Hansen
Produksjonssjef
E-mail
+47 99 09 79 59

Mari Ulven Blekkerud
Personalsjef
E-mail
+47 93 06 12 78

Roar Moen
IT-sjef

E-mail

+47 90 50 25 52

Gisle Berget
Business Controller

E-mail

+47 92 82 28 34

Jan Tore Karlstad
Senior Innkjøper

E-mail

+47 90 85 46 48

Astrid Frøyhov Ødegård
Regnskap/Faktura
E-mail
+47 46 98 92 84

Trond Sørum
Teknisk sjef

E-mail

+47 97 62 59 39

NPI

Anders Læhren
Team Leder NPI,
Prosess og Test utvikling

E-mail

+47 40 23 88 12

Arild Myrvang
Prosjektleder NPI

E-mail

+47 93 08 32 19

Arnfinn Hamar
Prosjektleder NPI

E-mail

+47 41 50 77 57

Christian Vogel
Prosjektleder NPI

E-mail

+47 45 61 52 79

Kim Arne Haugen
Prosjektleder NPI

E-mail

+47 48 29 93 08

Martin Aalberg
Prosjektleder NPI

E-mail

+47 98 60 37 27